Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy

Komu: Andrea Jobbová, Jazerná 2188, 900 41 Rovinka, Slovenská republika

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

4 + 14 =