NIE JE “KARÍ“ AKO “CURRY“

NIE JE “KARÍ“ AKO “CURRY“

Najstaršie zmienky o curry, resp. karí jedlách sa datujú ďaleko za hranice našej predstavivosti. Prvé zmienky pochádzajú už z roku 2600 pred Kristom. Archeologické nálezy, týkajúce sa karí, vypovedajú o nájdení hlinených misiek, ktoré slúžili na mletie...